FAQ

D9/GKLH


Kan jag som privatperson utan anställning på Djursjukhus eller Veterinärklinik läsa D9?
Svar:
Ja det kan du! CRACE erbjuder både teoretisk och praktisk utbildning för att du ska få fullständig D9-kompetens.


Kan jag arbeta som Djurvårdare på Nivå 2 efter avslutad D9-utbildning?
Svar:
Ja! CRACE erbjuder både teoretisk och praktisk utbildning för fullständig D9-kompetens.


Behöver jag några förkunskaper för att få läsa Er D9-kurs?
Svar:
Nej, du behöver inga förkunskaper för att få läsa D9-kurs hos oss men givetvis ett intresse för djur och djurvård.


Hur går examinationen till för D9?
Svar: Utbildningen avslutas med en teoretisk och praktisk examination som visar att du som kursdeltagare har förvärvat de kunskaper som krävs för att arbeta som Djurvårdare på Nivå 2.

NIVÅ 3


Vad är kraven för att läsa Er utbildning Nivå 3 för Djurvårdare?
Svar:
För att få gå vår utbildning i Nivå 3 krävs det att Du har en avslutad gymnasial utbildning samt att Du har arbetat som Djurvårdare på Nivå 2 under minst 3 år på heltid. Dessa krav är utfärdade och reglerade av Jordbruksverket, SJVFS 2017:16.Hur ser upplägget för kursen ut?
Svar: Vår Nivå 3 utbildning är en teoretisk utbildningsserie om 7 dagar uppdelad på 3 tillfällen under 3-4 månaders tid. De praktiska momenten utförs med handledare på den egna arbetsplatsen och mellan kurstillfällena förutsätts att djurvårdaren utövar egna teoretiska studier. Examinationen sker på arbetsplatsen och kursintyg utfärdas efter avslutad kurs och godkänd examination.

SJUKDOMSLÄRA OCH TELEFONTRIAGE


Utfärdas kursintyg efter avslutad kurs i Sjukdomslära och Telefontriage?
Svar:
Ja, vi utfärdar kursintyg för alla våra kurser. 


Vad är kraven för att gå Er utbildning Sjukdomslära och Telefontriage?

Svar: Det krävs inga förkunskaper för att gå kursen Sjukdomslära och Telefontriage. Vi rekommenderar att man har eller kommer att läsa D9/GKLH för att få ut det mesta av kursdagarna då detta är en fördjupningskurs inom Sjukdomslära och där vi går även igenom rådgivning samt bokningar via telefon och akuta tillbud.


Jag arbetar i receptionen på ett djursjukhus, är detta en kurs för mig?

Svar: Detta är en utmärkt kurs att läsa för dig som jobbar i reception och vill fördjupa dina kunskaper inom området. I och med att du är den första personen som möter djurägare och patient är det viktigt att snabbt kunna dra beslut om dess behov för att kunna ge den bästa möjliga vården.