D9/GKLH Övriga djur

D9/GKLH FÖR ÖVRIGA DJUR

- GRUNDKURS I LÄKEMEDELSHANTERING

För att veterinär skall få tillhandahålla läkemedel till personal som arbetar med djursjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonal behöver Du gå kursen Grundkurs i läkemedelshantering, D9. Om du har en GKLH för Hund och Katt eller Häst räcker inte detta för att få ge Övriga djur som hålls för sällskap och hobby injektioner. 


Grundkurs i läkemedelshantering ger även den som redan arbetar eller skall arbeta möjlighet att ge injektioner subkutant och intramuskulärt.Delar av kursinnehållet enligt SJVFS 2022:2, bilaga 1:

- Anatomi för aktuellt djurslag

- Grundläggande farmakologi

- Läkemedelsbiverkningar och vävnadsretande preparat         

- Hantering av djur på ett säkert sätt

- Vårdhygien vid injektioner

- Svensk antibiotikapolicy

- Svensk författningskunskap inklusive straffbestämmelserDen teoretiska delen ges på distans via vår digitala utbildningsplattform med videoföreläsningar, quizzar och instuderingsfrågor. För deltagare som läser D9 privat ses vi en dag i Stockholm för att genomföra de praktiska momenten samt teoretisk examination.CRACE erbjuder den teoretiska och praktiska delen för att få full D9-kompetens för smådjur. Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg och du är berättigad att arbeta som Djurvårdare på Nivå 2.För mer information se gärna vår FAQ eller maila admin@crace.se 


Nästa tillfälle

21 Maj 2022
08:00 - 17:00


Frukost, lunch, fika samt snacks, frukt och dricka ingår under hela kursen


Plats: Stockholm, mer exakt plats meddelas i god tid innan

Kursen ges inte på distans.Pris, privatpersoner och anställda:
4,750:- inkl. moms


För dig som tidigare läst antingen D9/GKLH Hund och Katt, D9/GKLH Häst eller Nivå 3 hos CRACE gäller:

4.000 kr inkl. moms.Vill du stå på intresselistan för nästkommande tillfälle?

Maila admin@crace.se