D9/GKLH Häst

D9/GKLH FÖR HÄST

- GRUNDKURS I LÄKEMEDELSHANTERING

För att veterinär skall få tillhandahålla läkemedel till personal som arbetar med djursjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonal behöver Du gå kursen Grundkurs i läkemedelshantering, D9/GKLH. Om du har en GKLH för Hund och Katt eller Övriga djur räcker inte detta för att få ge Häst injektioner.


Denna kurs ges helt på distans där CRACE bistår med den teoretiska delen för kursen med både fysiskt och digitalt material och praktiska moment samt teoretisk examination utförs på arbetsplatsen. För att läsa denna kurs är det ett krav att Du som deltagare har praktikplats eller redan är anställd inom branschen. 


Delar av kursinnehållet enligt SJVFS 2022:2 föreskrifter:

- Anatomi för aktuellt djurslag

- Grundläggande farmakologi

- Läkemedelsbiverkningar och vävnadsretande preparat         

- Hantering av djur på ett säkert sätt

- Vårdhygien vid injektioner

- Svensk antibiotikapolicy

- Svensk författningskunskap inklusive straffbestämmelser


Vi utfärdar kursintyg efter godkänt genomgången kurs.


För mer information se gärna vår FAQ eller maila admin@crace.se 

Kursen ges helt på distans.
Flexibelt start- och slutdatum.


Pris: 4500:- inkl. moms

För dig som tidigare läst antingen D9/GKLH Hund och Katt eller D9/GKLH Övriga djur hos CRACE gäller:

4.000 kr inkl. moms.


Teoretiskt kursmaterial i form av ett fysiskt kompendium, tillgång till digital utbildningsplattform med inspelat material och instuderingsfrågor samt kursintyg ingår i kursavgiften.