D9/GKLH Smådjur

D9/GKLH FÖR HUND OCH KATT

- GRUNDKURS I LÄKEMEDELSHANTERING

För att veterinär skall få tillhandahålla läkemedel till personal som arbetar med djursjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonal behöver Du gå kursen Grundkurs i läkemedelshantering, D8/D9. Kursen lämpar sig till både privatpersoner och anställda som redan arbetar inom djursjukvården och vill bli Djurvårdare på Nivå 2.


Grundkurs i läkemedelshantering ger även den som redan arbetar eller skall arbeta möjlighet att ge injektioner subkutant och intramuskulärt.


Delar av kursinnehållet enligt SJVFS 2022:2, bilaga 1:

- Anatomi för aktuellt djurslag

- Grundläggande farmakologi

- Läkemedelsbiverkningar och vävnadsretande preparat         

- Hantering av djur på ett säkert sätt

- Vårdhygien vid injektioner

- Svensk antibiotikapolicy

- Svensk författningskunskap inklusive straffbestämmelserFör privatpersoner: Den teoretiska delen ges på distans via vår digitala utbildningsplattform med videoföreläsningar, quizzar och instuderingsfrågor samt ett fysiskt kompendium. Teoretisk inläsning av fysiskt och digitalt material påbörjas 6-8 veckor innan kurstillfället för de praktiska momenten. För deltagare som läser kursen privat ses vi en dag i Stockholm för att genomföra de praktiska momenten samt teoretisk examination. Vilken grupp och vilket datum du skall delta får du reda på i och med bekräftelse av anmälan.För anställda eller för dig som har praktikplats inom djursjukvården: För dig som är anställd eller har praktikplats inom Djursjukvården idag, har möjlighet att göra dina praktiska moment på arbetsplatsen och vill genomgå kursen helt på distans, se Kursupplägg för anställda.


Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg och du är berättigad att arbeta som Djurvårdare på Nivå 2.


För mer information se gärna vår FAQ eller maila admin@crace.se 

Nästa tillfälle

27 - 28 Maj 2023
08:00 - 17:00


Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt snacks, frukt och dricka ingår under kursdagarna


Plats: Stockholm

Pris, privatpersoner: 4.750:- inkl. moms


Pris, anställda inom branschen deltar på distans:
4.500:- inkl. moms


För dig som tidigare läst antingen D9/GKLH Övriga Djur eller D9/GKLH Häst hos CRACE gäller: 4.000 kr inkl. moms.


Vill du stå på intresselistan för nästkommande tillfälle?

Maila admin@crace.se