D9/GKLH Smådjur

D9/GKLH FÖR HUND OCH KATT

- GRUNDKURS I LÄKEMEDELSHANTERING

För att veterinär skall få tillhandahålla läkemedel till personal som arbetar med djursjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonal behöver Du gå kursen Grundkurs i läkemedelshantering, D8/D9.


Grundkurs i läkemedelshantering ger även den som redan arbetar eller skall arbeta möjlighet att ge injektioner subkutant och intramuskulärt.


Delar av kursinnehållet enligt SJVFS 2022:2, bilaga 1:

- Anatomi för aktuellt djurslag

- Grundläggande farmakologi

- Läkemedelsbiverkningar och vävnadsretande preparat         

- Hantering av djur på ett säkert sätt

- Vårdhygien vid injektioner

- Svensk antibiotikapolicy

- Svensk författningskunskap inklusive straffbestämmelserFör privatpersoner: Den teoretiska delen ges på distans via vår digitala utbildningsplattform med videoföreläsningar, quizzar och instuderingsfrågor samt ett fysiskt kompendium. För deltagare som läser kursen privat ses vi en utav dagarna i Stockholm för att genomföra de praktiska momenten samt teoretisk examination.För anställda inom djursjukvården: För dig som är anställd inom Djursjukvården idag, har möjlighet att göra dina praktiska moment på arbetsplatsen och vill genomgå kursen helt på distans, se Kursupplägg för anställda.CRACE erbjuder den teoretiska och praktiska delen för att få full D9-kompetens för hund och katt. Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg och du är berättigad att arbeta som Djurvårdare på Nivå 2.För mer information se gärna vår FAQ eller maila admin@crace.se 

Nästa tillfälle

3 - 4 December 2022
08:00 - 17:00


Frukost, lunch, fika samt snacks, frukt och dricka ingår under hela kursen


Plats: Stockholm, mer exakt plats meddelas i god tid innan

Pris, privatpersoner:
4.750:- inkl. moms


Pris, anställda inom branschen deltar på distans:

4.500:- inkl. moms


För dig som tidigare läst antingen D9/GKLH Övriga Djur eller D9/GKLH Häst hos CRACE gäller:

4.000 kr inkl. moms.


Vill du stå på intresselistan för nästkommande tillfälle?

Maila admin@crace.se