Nivå 3

NIVÅ 3 FÖR DJURVÅRDARE
- ANESTESI OCH ANALGESI


Enligt de nya reglerna SJVFS 2017:16 bilaga 2, som började gälla 7 augusti 2017 får djurvårdare som jobbat minst 3 år heltid på Nivå 2 samt innehar gymnasieexamen lära sig att söva, ge sederande och analgetiska preparat. Utbildningen är inriktad på hund och katt. Den praktiska delen av utbildningen kommer att utföras på den egna arbetsplatsen under direkt handledning och närvaro av Leg. Veterinär eller Leg. Djursjukskötare. 


Kursen är uppdelad i en teoretisk utbildningsserie om 7 dagar uppdelat på 3 tillfällen: 7-8/2, 14-15-16/3 och 25-26/4 2022.

 

Denna kurs vänder sig också till Leg. DSS som vill utveckla sig inom ämnet anestesi och analgesi.

 

Delar av kursinnehållet:

1. Kontroll av anestesiapparat

2. Premedicinering

3. Induktion av narkos

4. Intubering och extubering        

5. Uppkoppling mot anestesiapparat

6. Övervakning av narkos

7. Föra anestesijournalFör mer information läs gärna igenom vår FAQ eller maila admin@crace.se

8. Anatomi och fysiologi

9. Farmakologi

10. Vårdhygien

11. Komplikationer

12. Fallstudier

13. Författningskunskap


Kursstart

7 - 8 Februari 2022

08:00 - 17:00


Frukost, lunch, fika samt snacks och

dricka ingår under hela kursen


Plats: Stockholm, mer exakt plats

meddelas i god tid innan start


Pris: 3900:- exkl. moms per kursdagObservera att denna kurs har ett begränsat antal platser.Vill du stå på intresselistan för Nivå 3?

Maila admin@crace.se