Nivå 3

NIVÅ 3 FÖR DJURVÅRDARE
- ANESTESI OCH ANALGESI

Enligt de nya reglerna SJVFS 2022:2 bilaga 2, får djurvårdare som jobbat minst 3 år heltid på Nivå 2 samt innehar gymnasieexamen lära sig att söva, ge sederande och analgetiska preparat. Utbildningen är inriktad på hund och katt. Den praktiska delen av utbildningen kommer att utföras på den egna arbetsplatsen under direkt handledning och närvaro av Leg. Veterinär eller Leg. Djursjukskötare. 


Kursen är uppdelad i en teoretisk utbildningsserie om 7 dagar uppdelat på 3 tillfällen:
24-25 augusti,
5-6-7 oktober och 6-7 november 2023.

 

Denna kurs vänder sig också till Leg. DSS som vill utveckla sig inom ämnet anestesi och analgesi.

 

Delar av kursinnehållet:

1. Kontroll av anestesiapparat                      

2. Premedicinering   

3. Induktion av narkos

4. Intubering och extubering        

5. Uppkoppling mot anestesiapparat

6. Övervakning av narkos

7. Föra anestesijournal

8. Anatomi och fysiologi
9. Farmakologi
10. Vårdhygien

11. Komplikationer

12. Fallstudier

13. Författningskunskap

För mer information läs gärna igenom vår FAQ eller maila admin@crace.se.


Kursstart

24 - 25 augusti 2023

08:00 - 17:00

Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt snacks, frukt och dryck ingår under alla kursdagar

Plats: Stockholm, mer exakt plats

meddelas i god tid innan start

Pris: 3900:- exkl. moms per kursdag


Observera att denna kurs har ett begränsat antal platserVill du stå på intresselistan för Nivå 3?

Maila admin@crace.se