För anmälan

- Inkom med önskade uppgifter i formuläret till höger. Anmälan är giltig efter att vi har bekräftat din anmälan via mail och du är registrerad i vårt system. Har du några övriga frågor eller vill skräddarsy ett kursprogram var vänlig kontakta admin@crace.se. 

Anmälnings- och avbokningsregler
• CRACE fakturerar kursavgiften före kursstart eller enligt överenskommelse.

• Kursavgiften ska betalas före kursstart eller enligt överenskommelse.

• Avbokning ska alltid ske skriftligt till utbildningsföretaget - admin@crace.se. 
• Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska deltagaren ersätta CRACE med 50% av kursavgiften.
• Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart ska deltagaren ersätta CRACE med 100% av kursavgiften.

För Nivå 3 för Djurvårdare gäller nedan:
• Vid avbokning 8 – 4 veckor före kursstart ska deltagaren ersätta CRACE med 50% av kursavgiften.
• Vid avbokning 4 – 0 veckor före kursstart ska deltagaren ersätta CRACE med 100% av kursavgiften.

• Om deltagaren önskar avboka redan betald kurs kan denne gå kommande likvärdigt tillfälle utan extra kostnad efter överenskommelse med CRACE.

• CRACE reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.
• CRACE förbehåller sig rätten att ändra utbildningsdatum samt ställa in planerade utbildningar pga. lågt deltagarantal. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej.
• I de fall där CRACE har haft kostnader i samband med överenskomna anpassningar av utbildningsupplägg, material mm är kunden skyldig att ersätta CRACE för dessa kostnader om de har uppstått innan avbokningen skett.

• Vid sjukdom återbetalas kursavgiften med 25% mot uppvisande av läkarintyg.

• Force majeure: CRACE ansvarar inte för kostnader som uppkommer till följd av strejk, eldsvåda, brister hos leverantör eller andra omständigheter som ligger utanför företagets kontroll och som CRACE inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

• Integritetspolicy: I och med Din anmälan samtycker Du till behandling av Dina personuppgifter och att CRACE AB lagrar uppgifterna elektroniskt. Detta enligt GDPR som trädde i kraft 25 maj 2018. Ändamålet för behandlingen av Dina personuppgifter är att kunna genomföra kursen, ombesörja måltider, fakturera, följa upp kursvärderingar och administrera olika avtal mellan oss. Vill Du raderas ut ur CRACE AB:s system måste Du meddela företaget detta.