Kurser och utbildningar

Kommande kurser och utbildningar

Vi erbjuder kurser och utbildningar för både privatpersoner och anställda inom djursjukvården. Där bland till exempel Grundkurs i läkemedelshantering, Nivå 3 för Djurvårdare, Sjukdomslära och Akutsjukvård. Förutom terminsbaserade kurser erbjuder vi även skräddarsydda kurser och utbildningar efter kundens önskemål för större grupper som hålls på arbetsplatsen.

Coachande ledarskap

Plats: Stockholm eller på distans


Visste du att undersökningar visar att medarbetare efterfrågar mer återkoppling, feedback och coachning av sina chefer? Ju bättre du som chef är på att ge feedback, desto mer motiverade blir medarbetarna. Vår kurs Coachande ledarskap kommer att ge dig redskap för hur du kan bli en bättre ledare.


Djurvårdarens kliniska resa genom arbetsplatsen

Plats: Stockholm eller på distans


Hur blir Du en ännu mer flexibel, självgående och serviceinriktad djurvårdare med kunskap i klinisk djuromvårdnad? Jo, genom kursen Djurvårdarens kliniska resa genom arbetsplatsen. Kursen täcker mycket av det kliniska arbetet som du utför dagligen på din arbetsplats.


Nivå 3 för Djurvårdare

Plats: Stockholm


Enligt de nya reglerna SJVFS 2022:2 bilaga 2, får djurvårdare som jobbat minst 3 år heltid på Nivå 2 lära sig att söva, ge sederande och analgetiska preparat. Den praktiska delen av utbildningen kommer att utföras på den egna arbetsplatsen under direkt handledning och närvaro av Leg. Veterinär eller Leg. Djursjukskötare.


Anestesi och Analgesi för Leg. DSS och Nivå 3

Plats: Stockholm


Detta är en grundläggande 3-dagarsutbildning inom anestesi och analgesi gällande hund och katt. Kursen vänder sig till Dig som är Legitimerad DSS eller erfaren Djurvårdare på Nivå 3 och som vill få kunskap inför att söva, precis börjat söva eller för dig som känner att det är dags att uppdatera Dig inom ämnet.Arbetsmiljö och Ergonomi

Plats: Stockholm eller på distans


Arbetsmiljö och Ergonomi är en kurs som lämpar sig till Dig som arbetar inom djursjukvården och vill lära Dig mer om den fysiska, kognitiva och organisatoriska arbetsmiljön för att skapa och bibehålla ett gott arbetsklimat.Grundkurs i läkemedelshantering Hund och Katt

Plats: Stockholm eller på distans


För att veterinär skall få tillhandahålla läkemedel till personal som arbetar med djursjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonal behöver Du gå kursen GKLH, Grundkurs i läkemedelshantering. Om du tidigare har läst GKLH Häst eller Övriga djur som hålls för sällskap och hobby räcker inte detta för att ge injektioner till Hund och Katt.Grundkurs i läkemedelshantering Häst

Plats: Distans


För att veterinär skall få tillhandahålla läkemedel till personal som arbetar med djursjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonal behöver Du gå kursen GKLH, Grundkurs i läkemedelshantering. Om du tidigare har läst GKLH för Hund och Katt eller Övriga djur räcker inte detta för att få ge injektioner till häst.Sjukdomslära

Plats: Stockholm eller på distans


Detta är en utbildning som riktar sig till personal inom djursjukvården som vill fördjupa sig alternativt uppdatera sina kunskaper inom området Sjukdomslära. Kursen omfattar många av de sjukdomar som våra patienter kan drabbas av. Kursen är inriktad på Hund och Katt. 
Kundkommunikation och Telefontriage

Plats: Stockholm


Kundkommunikation och Telefontriage är en kurs som är utformad för personal inom Djursjukvården som vill utvecklas i sitt möte med kund. Den allra första kontakten är en början på en kundrelation och hos oss sker den som oftast med kund i telefon.Akutsjukvård

Plats: Stockholm eller på distans


Detta är en utbildning som riktar sig till personal inom Djursjukvården som vill fördjupa sig alternativt uppdatera sina kunskaper inom området Akutsjukvård. Kursen lämpar sig till Dig som är Djurvårdare på Nivå 2, Djurvårdare på Nivå 3 eller Leg. Djursjukskötare.
Generell och medicinsk omvårdnad

Plats: Stockholm eller på distans


Dessa dagar innehåller vad Du som personal bör känna till inom Omvårdnad och även förstå varför Din insats i omvårdnadsprocessen av hund och katt på djursjukhuset eller kliniken, är livsviktig. Kursen lämpar sig till Dig som är Djurvårdare på Nivå 2, Djurvårdare på Nivå 3 eller Leg. Djursjukskötare.Kurs i ID-märkning för anställda inom djursjukvården

Plats: Distans


För att Du ska få id-märka hund och katt behöver Du gå en kurs i id-märkning. Kursen lämpar sig för anställda inom djursjukvården som har behov av att id-märka avsedda djurslag. Kursen ges på distans med flexibelt start- och slutdatum.unsplash