Nivå 3 för Djurvårdare

Nivå 3 för Djurvårdare

Behörighetskrav

Enligt de nya föreskrifterna SJVFS 2023:20, får djurvårdare som arbetat minst 3 år heltid eller motsvarande tid på Nivå 2 lära sig att söva, ge sederande och analgetiska preparat. Du som håller på att utbilda dig och gör den praktiska delen av grundkursen i anestesi och smärtlindring får utföra behandlingar enligt undantag på nivå 3. Injektioner med narkotikaklassade läkemedel eller läkemedel för allmän bedövning får bara ske om en veterinär befinner sig på platsen och kan ingripa om det uppstår komplikationer. Din behandling ska då ske under direkt handledning och närvaro av veterinär eller djursjukskötare.

Enligt de nya föreskrifterna SJVFS 2023:20, får djurvårdare som arbetat minst 3 år heltid eller motsvarande tid på Nivå 2 samt innehar gymnasieexamen lära sig att söva, ge sederande och analgetiska preparat. Utbildningen är inriktad på hund och katt. Den praktiska delen av utbildningen utförs på den egna arbetsplatsen under direkt handledning och närvaro av Leg. Veterinär eller Leg. Djursjukskötare.


Kursen är uppdelad i en teoretisk utbildningsserie om 7 dagar uppdelat på 3 tillfällen: 26-27 augusti, 9-10-11 oktober och 11-12 november 2024. Om behovet finns går det att delvis delta på distans.


Delar av kursinnehållet

1. Kontroll av anestesiapparat

2. Premedicinering

3. Induktion av narkos

4. Intubering och extubering

5. Uppkoppling mot anestesiapparat

6. Övervakning av narkos

7. Föra anestesijournal

8. Anatomi och fysiologi
9. Farmakologi
10. Vårdhygien

11. Komplikationer

12. Fallstudier

13. Författningskunskap

Kursstart

26-27 augusti 2024

08:00 - 17:00

Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt snacks, frukt och dryck ingår under alla kursdagar

Plats

Sandhamnsgatan 63, Gärdet i Stockholm
Pris
3900kr exkl. moms per kursdag


Preliminärt kommande datum

6-7 februari, 19-21 mars, 24-25 april 2025


Vill du stå på intresselistan för Nivå 3?

Maila admin@crace.se