Grundkurs i läkemedelshantering Häst för anställda

Grundkurs i läkemedelshantering

Häst för anställda

Behörighetskrav

Det krävs inga särskilda förkunskaper för att läsa denna kurs men givetvis ett intresse för djurvård och djursjukvård. Observera att för att läsa denna kurs krävs det att Du som deltagare har en praktik- eller arbetsplats att genomföra Dina praktiska moment samt teoretiska examination på.

För att veterinär skall få tillhandahålla läkemedel till personal som arbetar med djursjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonal behöver Du gå kursen GKLH, Grundkurs i läkemedelshantering. Om du har gått GKLH för Hund och Katt eller Övriga djur räcker inte detta för att få ge Häst injektioner.


GKLH Häst ges helt på distans där CRACE bistår med den teoretiska delen för kursen med både fysiskt och digitalt material och praktiska moment samt teoretisk examination utförs på den egna arbetsplatsen. För att läsa denna kurs är det ett krav att Du som deltagare har praktikplats eller redan är anställd inom branschen.


Delar av kursinnehållet

- Anatomi för aktuellt djurslag

- Grundläggande farmakologi

- Läkemedelsbiverkningar och vävnadsretande preparat

- Hantering av djur på ett säkert sätt

- Vårdhygien vid injektioner

- Svensk antibiotikapolicy

- Svensk författningskunskap inklusive straffbestämmelser


För mer information se gärna vår FAQ eller maila admin@crace.se

Kursen ges helt på distans utan obligatoriska träffar
Flexibelt start- och slutdatum


Pris: 4500:- inkl. moms

Pris för dig som tidigare läst antingen GKLH Hund och Katt: 4.000 kr inkl. moms.


Teoretiskt kursmaterial i form av ett fysiskt kompendium, tillgång till digital utbildningsplattform med inspelat material och instuderingsfrågor samt kursintyg ingår i kursavgiften.

Efter avslutad utbildning

Efter avslutad utbildning med godkänd teoretisk examination och praktiska moment är deltagaren berättigad att arbeta som Djurvårdare på Nivå 2 och får utföra de arbetsuppgifter som regleras enligt Jordbruksverket för avsedd nivå. Kursintyg utfärdas.