Grundkurs i läkemedelshantering Hund och Katt

Grundkurs i läkemedelshantering

Hund och Katt

Behörighetskrav

Det krävs inga särskilda förkunskaper för att läsa denna kurs men givetvis ett intresse för djurvård och djursjukvård. Observera att för att läsa denna kurs på distans utan obligatoriska träffar krävs det att Du som deltagare har en praktik- eller arbetsplats att genomföra Dina praktiska moment samt teoretiska examination på.

För att veterinär skall få tillhandahålla läkemedel till personal som arbetar med djursjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonal behöver Du gå kursen Grundkurs i läkemedelshantering, D8/D9. Kursen lämpar sig till både privatpersoner och anställda som redan arbetar inom djursjukvården och vill bli Djurvårdare på Nivå 2.


Delar av kursinnehållet

- Anatomi för aktuellt djurslag

- Grundläggande farmakologi

- Läkemedelsbiverkningar och vävnadsretande preparat

- Hantering av djur på ett säkert sätt

- Vårdhygien vid injektioner

- Svensk antibiotikapolicy

- Svensk författningskunskap inklusive straffbestämmelser


För privatpersoner:

Den teoretiska delen ges på distans via vår digitala utbildningsplattform med videoföreläsningar, quizzar och instuderingsfrågor samt ett fysiskt kompendium. Teoretisk inläsning av fysiskt och digitalt material påbörjas 6-8 veckor innan kurstillfället för de praktiska momenten. För deltagare som läser kursen privat ses vi en dag i Stockholm för att genomföra de praktiska momenten samt teoretisk examination. Vilken grupp och vilket datum du skall delta får du reda på i och med bekräftelse av anmälan.


För anställda eller för dig som har praktikplats inom djursjukvården:

För dig som är anställd eller har praktikplats inom Djursjukvården idag, har möjlighet att göra dina praktiska moment på arbetsplatsen och vill genomgå kursen helt på distans, se Kursupplägg för anställda.

Nästa tillfälle

3 Februari 2024
08:00 - 17:00


Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt snacks, frukt och dricka ingår under kursdagarna


Plats: Stockholm

Pris för privatpersoner: 4.750:- inkl. moms


Pris för anställda inom branschen deltar på distans: 4.500:- inkl. moms


För dig som tidigare läst GKLH Häst hos CRACE gäller: 4.000 kr inkl. moms.


Vill du stå på intresselistan för nästkommande tillfälle?

Maila admin@crace.se

Efter avslutad kurs

Efter avslutad utbildning med godkänd teoretisk examination och praktiska moment är deltagaren berättigad att arbeta som Djurvårdare på Nivå 2 och får utföra de arbetsuppgifter som regleras enligt Jordbruksverket för avsedd nivå. Kursintyg utfärdas.