Vanliga frågor

Vanliga frågor

Här kan du hitta svar på vanligt förekommande frågor om våra kurser och utbildningar.

Djurvårdare och dess olika nivåer

Se mer information kring Djurvårdare och dess olika nivåer på Jordbruksverkets hemsida


Djurvårdare på Nivå 1

För att arbeta som Djurvårdare på Nivå 1 ställs inga krav på erfarenhet eller specifik utbildning. Däremot måste du självklart kunna utföra de moment du ska göra. Djurvårdare på Nivå 1 får inte ge några injektioner men får till exempel utföra vanliga arbetsuppgifter så som att mata och rasta djur, ta blodprov, hjälpa till att hålla djur vid undersökning och klippa klor och päls på vakna, sederade eller sövda djur. 


Djurvårdare på Nivå 2

För att få arbeta på nivå 2 finns det flera olika vägar:

 • Grundkurs i läkemedelshantering för respektive djurslag,
 • Svensk legitimation som sjuksköterska,
 • Veterinärexamen från ett tredjeland,
 • Student på veterinär- eller djursjukskötarutbildning med vissa krav.

Du som håller på att utbilda dig och gör den praktiska delen av Grundkurs i läkemedels­hantering får utföra behandlingar enligt undantag på Nivå 2. Behandlingen ska då ske under direkt handledning och närvaro av Leg. Veterinär eller Leg. Djursjukskötare.


Som Djurvårdare på Nivå 2 som uppfyller något av ovan krav får du för avsett djurslag:

 • Ge subkutana, intramuskulära och intravenösa injektioner,
 • Sätta permanentkanyl och koppla av och på dropp.

Ovan gäller för vakna, sederade eller sövda djur. 


Djurvårdare på Nivå 3

För att få arbeta som Djurvårdare på Nivå 3 finns det flera olika vägar. Du ska uppfylla något av de här villkoren:

 • Du ska ha en grundläggande utbildning i anestesi och smärtlindring för respektive djurslag samt ha arbetat motsvarande heltid inom djurens hälso- och sjukvård i minst 3 år som Djurvårdare på Nivå 2.
 • Du ska ha genomfört teoretisk examination enligt tidigare gällande bestämmelser för att få en legitimation som djursjukskötare.
 • Du ska vara student på en veterinär- eller djursjukskötarutbildning med vissa krav.

Observera att det inte finns någon grundläggande utbildning i anestesi och smärtlindring avsedd för Häst.


Som Djurvårdare på Nivå 3 som uppfyller något av ovan krav får du för avsett djurslag:

 • Ge narkotikaklassade läkemedel i närvaro av Leg. Veterinär,
 • Ge läkemedel för allmän bedövning,
 • Intubera och extubera i samband med narkos.


GKLH, Grundkurs i läkemedelshantering


CRACE erbjuder Grundkurs i läkemedelshantering för Hund och Katt samt Häst för både privatpersoner och anställda inom djursjukvården:

- GKLH Hund och Katt för privatpersoner där de praktiska momenten görs på plats hos oss i Stockholm,

- GKLH Hund och Katt för anställda inom djursjukvården eller de som har en praktikplats att genomföra sina praktiska moment samt teoretiska examination på ges helt på distans utan obligatoriska träffar hos oss i Stockholm,

- GKLH Häst för anställda inom djursjukvården eller de som har en praktikplats att genomföra sina praktiska moment samt teoretisk examination på ges helt på distans utan obligatoriska träffar hos oss i Stockholm.


Observera att Du behöver läsa alla tre ovan för att få ge injektioner för alla respektive djurslag.


Kan jag som privatperson utan anställning på Djursjukhus eller Veterinärklinik läsa Grundkurs i läkemedelshantering?
Ja det kan du! CRACE erbjuder både den teoretiska och praktiska delen för att du ska få den kompetens du behöver för att kunna arbeta som Djurvårdare på Nivå 2.


Kan jag som anställd på Djursjukhus eller Veterinärklinik läsa Grundkurs i läkemedelshantering hos er?

För dig som är anställd eller har praktikplats inom Djursjukvården erbjuder vi GKLH Hund och Katt och GKLH Häst helt på distans. Observera att det är två separata kurser. Den teoretiska delen genomför du själv med det material du får utav oss i form av kompendium samt tillgång till vår digitala utbildningsplattform med inspelade föreläsningar, quizzar, instuderingsfrågor med mera. De praktiska momenten samt teoretisk examination genomförs på den egna arbetsplatsen under handledning av Leg. DSS eller Leg. Veterinär.


Behöver jag några förkunskaper för att få läsa Er Grundkurs i läkemedelshantering?
Nej, du behöver inga förkunskaper för att få läsa GKLH hos oss men givetvis ett intresse för djurvård och djursjukvård.

Hur går examinationen till för GKLH för privatpersoner?
Kursen avslutas med en teoretisk och praktisk examination som visar att du som kursdeltagare har förvärvat de kunskaper som krävs för att arbeta som Djurvårdare på Nivå 2.


När får jag material för inläsning och faktura för GKLH?

För privatpersoner: Det fysiska materialet i form av ett kompendium samt faktura skickas 6-8 veckor innan utsatt kurstillfälle. Ca 1 vecka efter det får du tillgång till vår digitala utbildningsplattform.

För anställda: Det fysiska materialet i form av ett kompendium samt faktura skickas som senast ett par dagar efter att anmälan inkommit till oss och har bekräftats. Ca 1 vecka efter detta får du tillgång till vår digitala utbildningsplattform.


Är Grundkurs i läkemedelshantering CSN-berättigad?

Nej, kursen är inte CSN-berättigad.


Nivå 3 för Djurvårdare


Vad är behörighetskraven för att läsa Er utbildning Nivå 3 för Djurvårdare?
För att få gå vår utbildning i Nivå 3 krävs det att Du har en avslutad gymnasial utbildning samt att Du har arbetat som Djurvårdare på Nivå 2 under minst 3 år på heltid eller motsvarande tid. Dessa krav är utfärdade och reglerade av Jordbruksverket, SJVFS 2022:2.

Hur ser upplägget för utbildningen ut?
Vår Nivå 3 utbildning är en teoretisk utbildningsserie om 7 dagar uppdelad på 3 tillfällen under 3-4 månaders tid. De praktiska momenten utförs med handledare på den egna arbetsplatsen och mellan kurstillfällena förutsätts att deltagaren utövar egna teoretiska studier. Examinationen sker på arbetsplatsen och kursintyg utfärdas efter avslutad kurs och godkänd examination.


När får jag materialet för kursen?

Material för inläsning skickas 6-8 veckor innan det första tillfället. Fakturering för utbildningen sker efter varje tillfälle.