Anestesi och analgesi för Leg DSS och Nivå 3

Anestesi och analgesi

för Leg. Djursjukskötare och Djurvårdare på Nivå 3

Behörighetskrav

För att gå denna utbildning krävs det att Du antingen är Legitimerad Djursjukskötare eller erfaren Djurvårdare på Nivå 3.

Anestesi och analgesi för Leg. Djursjukskötare och Nivå 3 är en grundläggande 3-dagarsutbildning inom anestesi och analgesi gällande hund och katt. Kursen vänder sig till Dig som är Legitimerad Djursjukskötare eller erfaren Djurvårdare på Nivå 3 och som vill få kunskap inför att söva, precis börjat söva eller för dig som känner att det är dags att uppdatera Dig inom ämnet.


Delar av innehållet

- Anatomi och fysiologi i samband med anestesi och analgesi
- Övervakning - vad vi mäter och varför det är viktigt
- Farmakologi för de preparat som används i samband med anestesi
- Analgesi och anestesi, inklusive biverkningar av dessa preparat

-Multimodal analgesi - CRI - och individbaserad analgesi
- Preoperativ status och förberedelse
- Intraoperativ vård
- Vanliga komplikationer under och efter anestesi
a) vilka komplikationer som kan uppstå,
b) hur man kan förebygga att de uppstår,
c) hur man ska agera om de uppstår
- Postoperativ omvårdnad

Nästa tillfälle

13 - 14 - 15 Maj 2024

08:00 - 17:00


Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt snacks och dryck ingår under hela kursen.

Plats: Sandhamnsgatan 63, Stockholm


Pris: 3900:- exkl. moms per kursdag


Vill du stå på intresselistan för kommande tillfällen av utbildningen?

Maila admin@crace.se